Kreatywne zajęcia Maluszków

Dzieci śpiewająco sadziły roślinki w rytm piosenki
„One melon seed in the ground.
Water the seed all around.
Here comes the sun.
The melon seed grows.
Grows and grows and grows”

10 9 8 6 7 4 b 3
ABC School 2023. Wszystkie prawa zastrzeżone.