ABC School

Aleksandra (j. angielski i niemiecki, młodzież i dorośli)

Studentka lingwistyki stosowanej (angielski, niemiecki, hiszpański) na Wydziale Filologicznym Uniwersytetu Gdańskiego i idealistka, która mocno stąpa po ziemi. Fascynują mnie języki, a uczenie innych przynosi mi dużo satysfakcji. Uwielbiam, kiedy uczniowie wychodzą z moich zajęć uśmiechnięci.

Chciałabym w życiu robić to, co chcę, a nie to, co muszę. Najczęściej spotkasz mnie z kawą. Zawsze latte.

ABC School 2021. Wszystkie prawa zastrzeżone.